Ett nytt om företagets brandbekämpningsträning

new1

20 november kl 18.00, genomförde vi brandkunskapsutbildning, brandövningsaktiviteter, det tidiga skedet har publicerats i verkstaden iögonfallande säkerhetskunskap och varningsslogan, "säker produktion" har officiellt öppnat gardinen. Utbildningen av brandskyddskunskap förklarar huvudsakligen i detalj introduktionen och användningen av brandskyddsutrustning, brandbekämpningsmetoder och försiktighetsåtgärder, dold brandrisk, allmän kunskap om nödhjälp osv., Med en viss grad av praktisk och användbarhet. , det har berikat anställdas brandskyddskunskap. För att omsätta kunskapen lärde jag personalen hur man använder brandsläckare hand i hand. 

Efter träningen genomförde jag en brandsläckningsbor för torrpulver i det öppna området på fabriken. Sjöjungfrur från alla avdelningar turades om att fungera och slutligen behärskade användningen av brandsläckare. Brandträningen och brandövningen kombinerade teori och praktik, förbättrade personalens brandmedvetenhet och katastrofriskreduceringsfärdigheter och populariserade brandkunskapen. För att gemensamt bygga en säker produktionsmiljö har förbättrad personalens personliga säkerhet uppnått en viss effekt.

new1

Inläggstid: 29 december 2020